Αγγελία για θέση εργασίας για Κλινική Διαιτολόγο

08.7.2016

Ζητείται κλινική διαιτολόγος για κέντρο αποκατάστασης.

Αρχικά για μερική απασχόληση.

Τηλ. 210 9576670 (εσωτ. 310)   κα Αργυροπούλου