Διαιτολόγος Αλεξανδρούπολη Δαλάτση Βασιλική

Διαιτολογικό Γραφείο (Μη Μέλος ΠΣΔΔ)

Βασιλική Δαλάτση
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Καραϊσκάκη 10 ,Τ.Κ. 68100