Διαιτολόγος Αλεξανδρούπολη Τσοκαταρίδου Ειρήνη

Διαιτολογικό Γραφείο (Μη Μέλος ΠΣΔΔ)

Ειρήνη Τσοκαταρίδου
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Αίνου 9 ,Τ.Κ. 68100