Διαιτολόγος Βέροια Καραντουμάνη Ευαγγελία

Διαιτολογικό Γραφείο (Μη Μέλος ΠΣΔΔ)

Ευαγγελία Καραντουμάνη
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 27 ,Τ.Κ.