Διαιτολόγος Βέροια Τσανακτίδου Δέσποινα

Διαιτολογικό Γραφείο (Μη Μέλος ΠΣΔΔ)

Δέσποινα Τσανακτίδου
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Τσούπελη 6 ,Τ.Κ.