Διαιτολόγος Βέροια Τσολάκη Μαρία

Διαιτολογικό Γραφείο (Μη Μέλος ΠΣΔΔ)

Μαρία Τσολάκη
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Μαλακούση 10 ,Τ.Κ. 59100