Διαιτολόγος Βόλος Καραγιαννούδη Πατρούλα

Διαιτολογικό Γραφείο (Μη Μέλος ΠΣΔΔ)

Πατρούλα Καραγιαννούδη
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Ερμού & Γκαβάνη ,Τ.Κ. 38221