Διαιτολόγος Γλυφάδα Παναγιώτου Θαλής-Ευάγγελος

Διαιτολογικό Γραφείο (Μη Μέλος ΠΣΔΔ)

Θαλής-Ευάγγελος Παναγιώτου
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Δασκαρόλη 67 ,Τ.Κ.