Διαιτολόγος Ελληνικό Τσούπου Ζηνοβία

Διαιτολογικό Γραφείο (Μη Μέλος ΠΣΔΔ), Υπεύθυνη Διαιτολόγος Ακερμάνογλου Μαρίνα

Ζηνοβία Τσούπου
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 26α ,Τ.Κ. 16777