Διαιτολόγος Θάσος Κυριατζίδου Αθανασία

Διαιτολογικό Γραφείο (Μη Μέλος ΠΣΔΔ)

Αθανασία Κυριατζίδου
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Πρίνος ,Τ.Κ. 64004