Διαιτολόγος Θεσσαλονίκη Δαργκίνης Σωτήριος

Διαιτολογικό Γραφείο (Μη Μέλος ΠΣΔΔ)

Σωτήριος Δαργκίνης
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Εγνατίας 90 ,Τ.Κ. 54623