Διαιτολόγος Θεσσαλονίκη Κορομπίλη Χαρίκλεια

Διαιτολογικό Γραφείο (Μη Μέλος ΠΣΔΔ)

Χαρίκλεια Κορομπίλη
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Αλ. Παπαναστασίου 90 ,Τ.Κ. 54644