Διαιτολόγος Θεσσαλονίκη Προυσαλίδης Λεωνίδας

Διαιτολογικό Γραφείο (Μη Μέλος ΠΣΔΔ)

Λεωνίδας Προυσαλίδης
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Αγ. Δημητρίου 85 ,Τ.Κ.