Διαιτολόγος Θεσσαλονίκη Σαββατιανού Πελαγία

Διαιτολογικό Γραφείο (Μη Μέλος ΠΣΔΔ)

Πελαγία Σαββατιανού
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Καλλιδοπούλου 10 ,Τ.Κ.