Διαιτολόγος Ιτέα Λεοντίου Κωνσταντίνος

Διαιτολογικό Γραφείο (Μη Μέλος ΠΣΔΔ)

Κωνσταντίνος Λεοντίου
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Τρίγκα Ηλ. 141 ,Τ.Κ. 33200