Διαιτολόγος Κέρκυρα Σαλεσιώτης Περικλής

Διαιτολογικό Γραφείο (Μη Μέλος ΠΣΔΔ)

Περικλής Σαλεσιώτης
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Γ. Μαρκορά 34 ,Τ.Κ. 49100