Διαιτολόγος Καλλιθέα Σεραλίδης Γεώργιος

Διαιτολογικό Γραφείο (Μη Μέλος ΠΣΔΔ)

Γεώργιος Σεραλίδης
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Σοφοκλέους 141 ,Τ.Κ. 17672