Διαιτολόγος Κατερίνη Καραϊσκου Αυγή

Διαιτολογικό Γραφείο (Μη Μέλος ΠΣΔΔ)

Αυγή Καραϊσκου
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Κρέσνας 1 ,Τ.Κ. 60100