Διαιτολόγος Κιλκίς Κασκαρίδου Μαρία

Διαιτολογικό Γραφείο (Μη Μέλος ΠΣΔΔ)

Μαρία Κασκαρίδου
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Καμπάνη 4 ,Τ.Κ. 61100