Διαιτολόγος Κοζάνη Πλιάκης Εμμανουήλ

Διαιτολογικό Γραφείο (Μη Μέλος ΠΣΔΔ)

Εμμανουήλ Πλιάκης
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Ι. Μικρου 2 ,Τ.Κ. 50100