Διαιτολόγος Κομοτηνή Γκιουζελίδου Σταυρούλα

Διαιτολογικό Γραφείο (Μη Μέλος ΠΣΔΔ)

Σταυρούλα Γκιουζελίδου
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Απ. Σούζου 13-15 ,Τ.Κ. 69100