Διαιτολόγος Κρηνίδες Χειμωνά Σοφία

Διαιτολογικό Γραφείο (Μη Μέλος ΠΣΔΔ)

Σοφία Χειμωνά
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Αγίας Λυδίας 4 ,Τ.Κ. 64003