Διαιτολόγος Λάρισα Μποσίνας Κωνσταντίνος

Διαιτολογικό Γραφείο (Μη Μέλος ΠΣΔΔ)

Κωνσταντίνος Μποσίνας
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Παπαναστασίου 67-69 ,Τ.Κ.