Διαιτολόγος Μελίσσια Τούμπη Μαρία

Διαιτολογικό Γραφείο (Μη Μέλος ΠΣΔΔ)

Μαρία Τούμπη
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Ανδρ. Παπανδρέου 13-17 ,Τ.Κ. 15127