Διαιτολόγος Μυτιλήνη Ψαρρού Δέσποινα

Διαιτολογικό Γραφείο (Μη Μέλος ΠΣΔΔ)

Δέσποινα Ψαρρού
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 5 ,Τ.Κ. 81100