Διαιτολόγος Φαρκαδώνα Λαιόπουλος Χαράλαμπος

Διαιτολογικό Γραφείο (Μη Μέλος ΠΣΔΔ)

Χαράλαμπος Λαιόπουλος
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Καραϊσκάκη 35 ,Τ.Κ.
24330-22043