Διαιτολόγος Χαλάνδρι Βλαχάκη Ευαγγελία-Χρυσάνθη

Χρυσάνθη Βλαχάκη (Μη Μέλος ΠΣΔΔ)

Ευαγγελία-Χρυσάνθη Βλαχάκη
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Κέας 69 ,Τ.Κ. 15234
210 63 98 905 693 80 95 550 www.clinicaldietitian.gr