Διαιτολόγος Χανιά Τριζάκη Ρόδω

Διαιτολογικό Γραφείο (Μη Μέλος ΠΣΔΔ)

Ρόδω Τριζάκη
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Σολωμού 24 ,Τ.Κ. 73134