Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Πέρα από την Δίαιτα»

20.7.2009

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο.

Τα σχετικά αρχεία δεν είναι
ακόμη διαθέσιμα. Ζητούμε συγγνώμη.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη
γραμματεία του Συλλόγου