Φροντιστήριο στη Συγγραφή Ερευνητικής Εργασίας

← Επιστροφή στο Ημερολόγιο

Η Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης διοργανώνει φροντιστήριο με θέμα Συγγραφή Ερευνητικής Εργασίας. Σκοπός του φροντιστηρίου είναι να εισαγάγει τον συμμετέχοντα στις βασικές τεχνικές συγγραφής ερευνητικών άρθρων. Θα διδαχθούν οι βασικές αρχές συγγραφής τόσο του γενικού μέρους και της αναζήτησης στη βιβλιογραφία, όσο και της μεθοδολογίας, της παρουσίασης των αποτελεσμάτων και της ερμηνείας αυτών. Στο πλαίσιο του φροντιστηρίου θα γίνουν πληθώρα παραδειγμάτων και οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμμετέχουν ενεργά στη συγγραφή μιας ερευνητικής εργασίας.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος (=20) και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας με βάση τις αιτήσεις που θα υποβληθούν στην Γραμματεία της Εταιρείας. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 20 ευρώ. Θα δοθούν οι σημειώσεις των διδασκόντων.

Θεματολογία φροντιστηρίου

  • 9.00 – 9.45 Η Εισαγωγή του άρθρου και η αναζήτηση της βιβλιογραφίας
  • 9.45 – 10.30 Η συγγραφή της μεθοδολογίας
  • 10.30 – 11.30 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων – Πίνακες – Γραφήματα
  • 11.30 – 12.00 Η συγγραφή της Συζήτησης – περιορισμοί της έρευνας – συμπεράσματα
  • 12.00 – 1.00 Πρακτική εφαρμογή σε ομάδες εργασία
Εκδήλωση:
Φροντιστήριο στη Συγγραφή Ερευνητικής Εργασίας
Ημερομηνία:
Δεκεμβρίου 2, 2011
Κατηγορία:
Διοργανωτής:
Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης