Μέλη

Το καταστατικό του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων άλλαξε.
Δείτε από εδώ το νέο καταστατικό.

Νέες κατηγορίες μελών σύμφωνα με το “Άρθρο 4ο – ΜΕΛΗ”:

Τακτικά μέλη:
Οι Διαιτολόγοι – Διατροφολόγοι Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και όσοι έχουν λάβει την αντίστοιχη επαγγελματική ισοτιμία από τον αρμόδιο εγχώριο Φορέα ή έχουν αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πάρεδρα μέλη:
Όσοι έχουν το Δικαίωμα Άσκησης Επαγγέλματος Διαιτολόγου – Διατροφολόγου και δεν μπορούν να γίνουν Τακτικά μέλη του Συλλόγου.

Φοιτητές μέλη:
Φοιτητές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι πτυχιούχοι των οποίων πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής ως μέλη του Σωματείου.

Επικουρικά μέλη:
Επιστήμονες που ασχολούνται με τον τομέα της Διαιτολογίας – Διατροφής ερευνητικά ή διδακτικά, αλλά δεν έχουν το Δικαίωμα Άσκησης Επαγγέλματος Διαιτολόγου – Διατροφολόγου.

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά από εδώ.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για το 2017 οι ετήσιες συνδρομές και εγγραφές ορίζονται ως εξής:

Τακτικά μέλη: - 20€  άπαξ εγγραφή και 30€ για την ετήσια συνδρομή
Πάρεδρα μέλη: - 20€ άπαξ εγγραφή και 20€ για την ετήσια συνδρομή
Φοιτητές μέλη: - Η εγγραφή είναι δωρεάν, 15€ για την ετήσια συνδρομή
Επικουρικά μέλη: - 20€ άπαξ εγγραφή και 20€ για την ετήσια συνδρομή

Τρόποι Πληρωμής:

- κατάθεση: ALPHA bank: 164-00-2002-000-772 ή μέσω web στο ΙΒΑΝ: GR6101401640164002002000772

Σημαντικό! Θυμηθείτε στην κατάθεση Αιτιολογία: Επώνυμο, Όνομα.
Όνομα δικαιούχου: Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων.
Οι ανώνυμες καταθέσεις νοούνται ως ανώνυμες χορηγίες στον Σύλλογο.

Σε περίπτωση που δεν έχετε λογαριασμό στην Αlpha Βank, υπάρχει κόστος μεταφοράς, όπως αυτό ορίζεται από την τράπεζά σας. Παρακαλούμε πολύ να επιλέξετε το: “τα έξοδα βαρύνουν τον εντολέα”

Λίστα Μελών

Στην παρακάτω λίστα μπορείτε να δείτε όλα τα μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων.