Προκήρυξη Προγράμματος Εξειδίκευσης από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

26.3.2013

 

Aθήνα, 26 Μαρτίου 2013

Αρ. Πρωτ. 706

Αγαπητά μέλη,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την Προκήρυξη Προγράμματος Εξειδίκευσης από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ με τίτλο «Υγιής και Ενεργός Γήρανση για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Ηλικιωμένων Ατόμων».

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης, διαφορετικών επιστημονικών τομέων (θετικών, εφαρμοσμένων, ανθρωπιστικών και κοινωνικών), των οποίων τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα συνδέονται με την γήρανση και την ποιότητα ζωής.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 11/3/2013 μέχρι 31/3/2013 και μόνον ηλεκτρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. http:///www.diaviou.auth.gr ή την ιστοσελίδα του προγράμματος http:///www.healthyandactiveaging.gr

 

Με εκτίμηση,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΡ. ΡΙΣΒΑΣ Π. ΒΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ