Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δαιτροφής- Διαιτολογίας

19.12.2018

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι προγραμματίζει  τη διοργάνωση του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διατροφής- Διαιτολογίας- 4ου  Πανελλήνιου Συνεδρίου Κλινικής  Διατροφής στα τέλη Νοεμβρίου 2019 / αρχές Δεκεμβρίου 2019, στην Αθήνα και  απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για κατάθεση οικονομικής προσφοράς από γραφεία διοργάνωσης συνεδρίων (CRO) με βάση τις προδιαγραφές που αναφέρονται  στην παρακάτω προκήρυξη.

Αναλυτικά  τις  προδιαγραφές  διοργάνωσης του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Δαιτροφής- Διαιτολογίας- 4ου  Πανελλήνιου Συνεδρίου Κλινικής  Διατροφής μπορείτε να δείτε από εδώ

Σας παρακαλούμε όπως προσκομίσετε την προσφορά σας με βάσει τις ανωτέρω παραμέτρους έως την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου και ώρα 18:00 σε 7 σφραγισμένα αντίγραφα δια αντιπροσώπου σας στα γραφεία του ΠΣΔΔ.