1 Θέση ΠΕ Διαιτολόγων στον Δήμο Αγρινίου

04.8.2017

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Απασχόλησης 1.135 ανέργων στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.4430/2016 Α’205 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) καλεί τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής από 01/08/2017 και ώρα 12η μεσημβρινή έως και 21/08/2017 και ώρα 12η μεσημβρινή στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ  www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Στις θέσεις αυτές, συγκαταλέγεται και 1 θέση  για την ειδικότητα των Διαιτολόγωνν  Πανεπιστημιακής (ΠΕ) Εκπαίδευσης .

  • 1 Θέση ΠΕ Διαιτολόγων στο δήμο Αγρινίου (Γενικό Νοσοκομείο Αιτ/νιας ΝΜ Αγρινίου για το ΚΕΦΙΑΠ)

Περισσότερες πληροφορίες γαι τις προϋποθέσεις και την υποβολή αίτησης μπορείτε να βρείτε από εδώ