16ο Ετήσιο Συνέδριο της Πανευρωπαικής Γηριατρικής Εταιρείας, EuGMS 2020

05.3.2020

Layout 1

16th Annual Congress of the European Geriatric Medicine Society- EuGMS,

7-9 Oct 2020,

Megaro Moussikis, Athens

Το ετήσιο συνέδριο της Πανευρωπαικής Γηριατρικής Εταιρείας, EuGMS 2020 θα λάβει μέρος στην ΑΘΗΝΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους καθώς θα είναι μια καλή ευκαιρία να ενδυναμώσουμε το συνέδριο με Ελληνική παρουσία!

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Προθεσμία υποβολής συμποσίου: 9.03.2020

https://www.eugms.org/2020/symposia-submission.html

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων:15.05.2020

https://www.eugms.org/2020/abstract-submission.html

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο διοργάνωσης SIGNUS στο email: congress@signus.gr