1ο Συμπόσιο Διαχείρισης Βάρους – ΠΣΔΔ

04.7.2012

Η παρούσα συνέντευξη έγινε κατά τη διάρκεια του 1ου Συμποσίου Διαχείρισης Βάρους, 19 Μαΐου 2012, υπό τη διοργάνωση της Ομάδας Εργασίας – Ομάδας Ειδικών του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων (https://www.hda.gr), στο ξενοδοχείο King George, στο κέντρο της Αθήνας

Δείτε εδώ συγκεντρωμένες τα σχετικά με την Ομάδα Εργασίας – Ομάδα Ειδικών της Διαχείρισης Βάρους. Γιατί ενδιαφέρει η Διαχείριση Βάρους επιστήμονες και κοινό; Ποιοι οι στόχοι του 1ου Συμποσίου της Ομάδας; Ποιος ο ρόλος του Διαιτολόγου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Διαιτολόγων (EFAD); Ποια η επίσημη θέση του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων;
Παναγιώτης Βαραγιάννης, M.Med.Sc., Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, Γενικός Γραμματέας Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων — Διατροφολόγων, συντονίζει την Ομάδα Ειδικών Διαχείρισης Βάρους.