2 Θέσεις εργασίας για Διαιτολόγους

25.1.2017

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ανακοίνωσε την έναρξη του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε όλους τους Δήμους της χώρας, στις οποίες συγκαταλέγονται και 2 θέσεις  για την ειδικότητα των Διαιτολόγων Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης .

  • 1 Θέση ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ στον Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής
  • 1 Θέση ΤΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ στον Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής

Περισσότερες πληροφορίες για τις  προϋποθέσεις και  την υποβολή της αίτησης μπορείτε να βρείτε από εδώ.