20ο Συμπόσιο Αθηροσκλήρωσης & Συναφών Παραγόντων Κινδύνου,16-17 Δεκεμβρίου 2016

29.11.2016

blue_exofillo_ktx

Το Ελληνικό  Ίδρυμα  Kαρδιολογίας (EΛ.I.KAP.) διοργανώνει το 20ο Συμπόσιο Αθηροσκλήρωσης & Συναφών Παραγόντων Κινδύνου στις  16-17 Δεκεμβρίου 2016, ξενοδοχείο Caravel, αίθουσα ILISSOS.

  • Η εγγραφή είναι ΔΩΡΕΑΝ
  • Το συνέδριο επιχορηγείται με 10 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Μπορείτε να δείτε από εδώ  το προκαταρκτιιό πρόγραμμα