Αδειοδοτημένα διαιτολογικά γραφεία, Κυκλάδες

05.6.2014

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο ευρύ κοινό για την προαγωγή και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, ανακοινώνει ότι τα αδειοδοτημένα διαιτολογικά γραφεία στις Κυκλάδες, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο που έλαβε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων (29/5/2014, Αρ. Πρωτ. 2265), είναι τα ακόλουθα:

  • Καζαντζάκη Ειρήνη, Ερμούπολη-ΣΥΡΟΣ
  • Μαραγκού Άννα-Μαρία, Ερμούπολη – ΣΥΡΟΣ
  • Βερυκόκκου Μαρία, Χώρα-ΝΑΞΟΣ
  • Αλεφραγκή Ελευθερία, Πύργος-ΘΗΡΑ
  • Μαγγιώρου Αγγελική, Χώρα-ΝΑΞΟΣ
  • Κουνάδη Σταματίνα, Χώρα-ΝΑΞΟΣ