Αδειοδοτημένα Διαιτολογικά Γραφεία, ΠΕ Κιλκίς

16.9.2014

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο ευρύ κοινό για την προαγωγή και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, ανακοινώνει ότι τα αδειοδοτημένα διαιτολογικά γραφεία στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο που έλαβε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΠΕ Κιλκίς, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας,  (08/09/2014, Αρ. Πρωτ. 2390), είναι τα ακόλουθα:

1. Τουρμάκης Θεόφιλος & ΣΙΑ ΕΕ

2. Κασκαρίδου Μαρία

3. Καρβουνάρη Μαρία

4. Ντάλλη Ιωάννα

5. Ναούμη Ανθούλα-Ισμήνη