Αδειοδοτημένα Διαιτολογικά Γραφεία, ΠΕ Αρκαδίας

16.9.2014

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο ευρύ κοινό για την προαγωγή και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, ανακοινώνει ότι τα αδειοδοτημένα διαιτολογικά γραφεία στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο που έλαβε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, Γεν. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας,  (08/09/2014, Αρ. Πρωτ. 1583), είναι τα ακόλουθα:

1. Δέδε Βασιλική, Κύπρου 1, Τρίπολη

2. Μπερτζελέτος Δημήτριος, Γρηγορίου Ε’ & Νεομ. Δημητρίου, Τρίπολη