Αδειοδοτημένα Διαιτολογικά Γραφεία, ΠΕ Καρδίτσας

22.9.2014

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο ευρύ κοινό για την προαγωγή και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, ανακοινώνει ότι τα αδειοδοτημένα διαιτολογικά γραφεία στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο που έλαβε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, Γεν. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας,  (17/09/2014, Αρ. Πρωτ. 3050), είναι τα ακόλουθα:

  • Πετρόπουλος Κωνσταντίνος
  • Τζέκος Θωμάς
  • Παπαθανασίου Αθηνά
  • Τριανταφύλλου Ελένη
  • Βούνου Γεωργία