Αδειοδοτημένα Διαιτολογικά Γραφεία, ΠΕ Σάμου

02.10.2014

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο ευρύ κοινό για την προαγωγή και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, ανακοινώνει ότι τα αδειοδοτημένα διαιτολογικά γραφεία στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο που έλαβε από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Γεν. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας,  (02/10/2014, Αρ. Πρωτ. 1340), είναι τα ακόλουθα:

  • Φλώρα Καρναβά, Καρλόβασι, Σάμος