Αδειοδοτημένα Διαιτολογικά Γραφεία, ΠΕ Λευκάδας

30.1.2015

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο ευρύ κοινό για την προαγωγή και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, ανακοινώνει ότι τα αδειοδοτημένα διαιτολογικά γραφεία στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο που έλαβε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας  (19/01/2015, Αρ. Πρωτ. 109982/17293), είναι τα ακόλουθα:

  1. Γαζής Γεώργιος, Πεφανερωμένης 9, Λευκάδα
  2. Κολυβά Ελευθερία, Περιβόλια Λευκάδας
  3. Τσιτουρίδη Ελένη, Α. Τζεβελέκη (έναντι ΚΤΕΟ), Λευκάδα
  4. Φωτεινού Μαρία, Μητροπόλεως & Γράψα 18, Λευκάδα