Αδειοδοτημένα Διαιτολογικά Γραφεία, ΠΕ Ροδόπης

16.6.2014

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο ευρύ κοινό για την προαγωγή και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, ανακοινώνει ότι τα αδειοδοτημένα διαιτολογικά γραφεία στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο που έλαβε από την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας (05/06/2014, Αρ. Πρωτ. 1470), είναι τα ακόλουθα:

 

  • Γκουζελίδου Σταυρούλα
  • Καλίδου Ευστρατία
  • Μεταξά Σεβαστή