Αγγελία για θέση εργασίας Διαιτολόγου-Διατροφολόγου στην Θεσσαλονίκη

20.1.2020

Ζητείται διαιτολόγος-διατροφολόγος από εν λειτουργία και με αυξημένο πελατολόγιο πολυιατρείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη για συστέγαση.
Πληροφορίες: Κα Λαμπίδου – Τηλ: 6981216766