Αγορανομική Διάταξη περί έκδοσης αποδείξεων

14.1.2013

Δείτε στην παρακάτω ενημέρωση σχετικά με την αγορανομική διάταξη 4/ΦΕΚ 3313/Β/12.12.2012, και πώς μας επηρεάζει.

Στο Άρθρο 1 αναφέρεται ότι πρέπει οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών να αναγράφουν σε εμφανές σημείο του τηρούμενου τιμοκαταλόγου, με κεφαλαία γράμματα, ιδίου μεγέθους με τις τιμολογούμενες υπηρεσίες  την ένδειξη:

  • “Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)” και
  • εφόσον ο τιμοκατάλογος τηρείται και στην αγγλική γλώσσα και την ένδειξη ‘CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT – INVOICE).

Στο Άρθρο 3, παράγραφος 1 περί κυρώσεων αναφέρεται:  ”Για τους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 1 της παρούσας, εφόσον δεν αναρτάται η προβλεπόμενη πινακίδα ή δεν περιλαμβάνεται η απαιτούμενη ένδειξη στον τιμοκατάλογο οι παραβάτες τιμωρούνται, πέραν των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 15 του άρθρου 30 του Ν.Δ. 136/1946, επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιμο 1.000 €.”

Σύμφωνα με το νομικό σύμβουλο του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων, ο νόμος αναφέρεται σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, η οποία όμως τηρεί τιμοκατάλογο. Προτείνει, λοιπόν, οι διαιτολόγοι προκειμένου να τηρήσουν αυτήν την αγορανομική διάταξη, να αναρτούν σε εμφανές σημείο στο ιδιωτικό τους γραφείο μία πινακίδα με το παραπάνω περιεχόμενο.

Δείτε τη σχετική διάταξη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών από εδώ.