Αίτηση Επανεγγραφής στον ΠΣΔΔ

04.2.2011

Σε μορφή pdf

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΔΔ.

Παρακαλώ να με επανεγγράψετε ως μέλος του ΠΣΔΔ

Της/Του …………………………………………………………………..

Όνομα Πατρός …………………………………………………………

Επάγγελμα ………………………………………………………………

Δ/νση κατοικίας ……………………………………………………..

Τ.Κ. ………………………………………………………………………..

Πόλη ………………………………………………………………………

Τηλέφωνο ……………………………………………………………….

Κινητό ……………………………………………………………………

E-mail …………………………………………………………………….

Χώρος εργασίας ……………………………………………………..

Δ/νση εργασίας ……………………………………………………..

Τηλέφωνο εργασίας ………………………………………………..

Συνημμένα:

Δικαίωμα εγγραφής: 50 Ε (απόδειξη πληρωμής)
Συνδρομή έτους: 50 Ε (απόδειξη πληρωμής)

Ο/Η αιτών/ούσα
Αθήνα …………