Αλλαγές βάσει νέου ΚΑΦΣ / Ορθή Επανάληψη

04.2.2013

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013

Αριθ. Πρωτ. 585

 

Αγαπητά Μέλη,

Με βάσει τις σημαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει αναφορικά με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων όλων σχεδόν των επιτηδευματιών σύμφωνα με την ΠΟΛ: 1004/2013 και δεδομένου ότι συνεχώς αλλάζουν τα δεδομένα θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι πλήρης ενημέρωση επί του θέματος θα γίνει από το λογιστή του Συλλόγου κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί την Κυριακή, στις 10 Φεβρουαρίου 2013 στον Πολυχώρο «Εβδομος» στο Σύνταγμα.

Θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μετά τις 12 Φεβρουαρίου 2013.

Με εκτίμηση,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΡ. ΡΙΣΒΑΣ Π. ΒΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ