Ανακοίνωση για αγορά ταμειακής μηχανής βάσει νέου ΚΦΑΣ

28.3.2013

Αρ. Πρωτ. 710

Αγαπητά Μέλη,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, επειδή μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει κάποια νεώτερη πληροφόρηση από το Υπουργείο Οικονομικών, θα πρέπει οι επιτηδευματίες που δεν κατονομάζονται ρητά στο άρθρο 48 του κώδικα φορολογίας εισοδήματος, όπως είναι και οι Διαιτολόγοι, να προβείτε άμεσα στην αγορά φορολογικής ταμειακής μηχανής για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, καθότι αύριο λήγει η σχετική προθεσμία προσαρμογής στην νέα νομοθεσία.

Είναι απαραίτητη η διευκρίνηση προς τους προμηθευτές ότι η οποιαδήποτε μηχανή και αν επιλέξετε να έχει την δυνατότητα να συνδεθεί on line με την βάση δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών, όταν και όποτε αυτό απαιτηθεί. Το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο υπαγορεύει αυτή την στιγμή την προμήθεια φ.τ.μ. είναι το άρθρο 4 παρ.23 και άρθρο 7 του Κ.Φ.Α.Σ. καθώς και η ΠΟΛ. 1036\22-2-2013 Υπουργείου Οικονομικών.

Λόγω του ότι αύριο είναι η καταληκτική ημερομηνία εγκατάστασηs φ.τ.μ., ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι με βάση τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις μπορούν να προμηθευτούν και να θέσουν σε λειτουργία φ.τ.μ. άμεσα και κατόπιν να την δηλώσουν στην αρμόδια ΔΟΥ εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται στο τιμολόγιο αγοράς ν.1809/1988 παρ.4.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

Με εκτίμηση,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΡ. ΡΙΣΒΑΣ Π. ΒΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ